Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes mandag 18. mars kl. 19:00 i B-arealet på Mjær Ungdomsskole (øverst, ved fotballbanen). Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 4. mars til leder@evsk.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på EVSK’s hjemmeside. For å ha …

Årsmøte 2019 Les mer »